BRACTWO FAMILIA ZMYSLONY – prywatny blog osoby należącej do Bractwa Koźmin Wlkp., pow. krotoszyński, Wielkopolska, Poland
BRACTWO FAMILIA ZMYSLONY – prywatny blog osoby należącej do Bractwa
6maj/16Wył.

Ta koperta ratuje życie! – akcja dla seniorów na Śląsku

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do akcji Koperta Życia na Śląsku. Jej celem jest przede wszystkim pomoc osobom starszym czy schorowanym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym.

Dlatego warto mieć kopertę życia.

Taka specjalna, plastikowa koperta, którą należy umieścić w widocznym miejscu w lodówce, powinna zawierać informacje o chorobie, przyjmowanych lekarstwach czy uczuleniach. Ważne jest też, aby podać dane osoby, którą powinno się zawiadomić np. o przewiezieniu pacjenta do szpitala.

Karta informacyjna będzie do pobrania na stronach partnerów akcji: Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zachęcamy zarówno osoby starsze, jak i ich bliskich do stworzenia koperty, która może uratować życie.

W ramach Śląskiej Platformy Przeciw Nienawiści realizowana jest akcja Koperta Życia na Śląsku. Jej inicjatorami są: Rzecznik Praw Obywatelskich, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

ZA:  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koperta-zycia

 

Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy
6maj/16Wył.

Rzecznik Praw Obywatelskich – akcja „Za starość naszą i waszą!”

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar 
z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej 29 kwietnia 2016 r.
zaprasza do udziału we wspólnej akcji.

Udział w akcji mozna zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem:
https://www.rpo.gov.pl/formularz/?q=Za_starosc_zgloszenia

Na świecie ludzi starszych jest coraz więcej. To zjawisko bez precedensu w historii ludzkości, dlatego musimy zwrócić na nie uwagę.
Stoją przed nami nowe wyzwania dotyczące  m.in. usług opiekuńczych, transportu publicznego, rynku pracy czy systemów emerytalnych.

W 2012 roku na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczęły się prace i dyskusje
nad stworzeniem Konwencji o prawach osób starszych, 
aktu prawnego, który daje szanse na wzmocnienie praw osób starszych
i skuteczniejsze przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek.
Aby dokument ten powstał, konieczne jest szerokie poparcie dla tej inicjatywy wśród krajów członkowskich ONZ, także Polski.

Szczególnie istotne jest włączenie do dyskusji środowiska osób starszych, organizacji obywatelskich,
aby jak najlepiej rozpoznać sytuacje naruszeń praw seniorów, na które może odpowiedzieć Konwencja
i aby zaangażować się w jej współtworzenie. Bardzo ważny jest głos i zaangażowanie osób młodych,
które wnoszą do dyskusji swoje spojrzenie i mogą działać na rzecz osób starszych i własnej, godnej starości.

Zmiany demograficzne powinny mobilizować do wypracowywania nowych rozwiązań prawnych, gospodarczych i społecznych.
Konieczne jest podejmowania działań na różnych szczeblach
  • lokalnym (tworząc rozwiązania przyjazne osobom starszym w miejscu ich zamieszkania),
  • krajowym (tworząc systemowe ramy dla mierzenia się z nowymi wyzwaniami),
  • międzynarodowym (wspierając ochronę godności i praw osób starszych).
Starzenie się jest zjawiskiem globalnym

Społeczeństwa się starzeją, bo rodzi się coraz mniej dzieci, a ludzie żyją coraz dłużej.

Dziś do najstarszych społeczeństw zaliczają się wysokorozwinięte kraje Europy Zachodniej i Japonia,
jednak proces starzenia się będzie najbardziej nasilony w krajach rozwijających się,
gdzie – jak się zakłada – liczba osób starszych potroi się w ciągu 40 lat. (...)
ZA: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akcja-ZA-STAROSC-NASZA-I-WASZA-rozmawiajmy-o-Konwencji-o-prawach-osob-starszych
Zakres tematyczny: Dyskusje, Zdrowie Brak komentarzy
6maj/16Wył.

Poradnik – książka – „Obywatelski niezbędnik seniora” – dostępny bezpłatnie

Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną.
Tymczasem dotarcie do aktualnych przepisów w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości prawnej często nie jest proste.
Stąd też pomysł na napisanie tego poradnika.
Autorami są doradcy Biura Porad Obywatelskiego, placówki której siedziba znajduje się w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 3.
Biuro Porad Obywatelskich prowadzone jest przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS i jest to miejsce
do którego od 1996 roku zgłaszają się licznie osoby mające różne problemy życiowe, których same nie umieją lub nie wiedzą jak je rozwiązać.
Wybór opracowań powstał na podstawie analizy spraw, z którymi najczęściej osoby starsze zwracają się do doradców o pomoc.
Poradnik ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy, ale przede wszystkim ułatwienie wyboru właściwych działań.
Warto bowiem w oparciu o rzetelne informacje podejmować się rozwiązania swoich problemów.

Zachęcając do przeczytania poradnika, ale też do jego zachowania i zaglądania wtedy, gdy zastanawiamy się
nad naszymi decyzjami, proszę również pamiętać o tym, że zawsze warto skonsultować się, wyjaśnić szczegółowo swój problem z doradcą,
w bezpośrednim kontakcie. Porady są bezpłatne i dostępne dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic.

Zapraszamy do kontaktu!

Dyrektor Biura Porad Obywatelskich  (-) Ija Maria Ostrowska
ZA: http://bpo.warszawa.pl/poradnik/15lis/15Wył.

Kożmin Wlkp – Orędownik – 1921 r. – O szlachcie…

Orędownik Powiatu Koźmińskiego Nr. 91, sobota dnia 12-go listopada 1921 r.

Okruchy

Kilka słów o szlachcie 

z a g o n o w e j,   s z a r a c z k o w e j,  d r ą ż k o w e j,  c h o d a c z k o w e j   czyli   z a ś c i a n k o w e j.

W naszej Polsce znajduje się wiele drobnej szlachty, której majątkiem jest częstokroć tylko  z a g o n  roli, która się ubiera w  s z a r e  płócienne odzienie, która ongi zamiast szabli przypasywała  d r ą ż e k  do boku, która nie mając dostatecznego obuwia przywdziewała na nogi  c h o d a k i,  i która nie w pałacach tylko w lepiankach tak zwanych zaściankach zamieszkuje.

Szlachta powstała z prostego ludu czyli chłopów, a obdarzona szlachectwem za zasługi dla ojczyzny, wynosi w chwili obecnej może z półmiliona głów i skupiona jest w szczególniej w Polsce Kongresowej w okolicach Ciechanowa, Przasnysza, Chorzel, Augustowa, Siedlec, znacznie mniej w Lubelskiem, Radomskiem, Krakowskiem.

Na Pomorzu mamy także dużo szlachty Kaszubskiej datującej swój początek od króla Jana Sobieskiego, którym jednak szlachectwo głowy tak nie zawróciło, jak w Królestwie Kongresowem i na Litwie, gdzie buta szlachecka wraz z głupotą ujawniają się na każdym kroku.

Szaraczki, które na Mazowszu noszą miano Piskorków, zajmują zwykle całe wioski i biorą nazwisko od nich, że zaś dany ród w pewnej okolicy się rozradzał i potomków swoich a powinowatych w oddzielnych wioskach osadzał, przeto dla odróżnienia i wioski i potomkowie rodu oddzielne przydomki przybierali. Tak np. w powiecie przasnyskiem są Romany-janki, Romany-janowięta, Romany-karcze, Romany-ścibory, Romany-sendzięta, Romany-zalesie, Romany-ziejki, - a cała tam pomieszkująca szlachta nosi nazwę Romanów.

Na Podlasiu (w gub. Siedleckiej i Łomżyńskiej) Tchórzniccy noszą przydomki: mniszki, derdy, kalcyty, czubki itp.

Z tej to szlachty, która niegdyś w liczbie znacznej emigrowała na Podole i Ukrainę, i tam kolonizowała niezmierne obszary stepowe, powyrastały arystokratyczne rodziny Jabłonowskich (z Jabłonowa w Ciechanowskiem), Rzewuskich (z Rzewusk w powiecie Konstantynowskim) i inne.

Szlacheckie wsie odróżniają się od chłopskich zwykle swoim wyglądem: chaty większe niż włościańskie, i obejścia obszerniejsze, otoczone są zwykle sporemi ogrodami, a ztąd pozór ich jest sympatyczniejszy; lecz po bliższem rozpatrzeniu się, urok ginie: brud i niechlujstwo zrażają! Szaraczki płci obojej są bardzo pracowici, butni względem niższych (chłopów, mieszczan), lecz uniżeni względem wyższych (panów dziedziców większej posiadłości), obecnie o wykształcenie mniej dbają. Sposobem życia od chłopów szlachta prawie się nie różni, a z powodu, że grunta szlacheckie są zwykle rozrzucone, gdy chłopskie są w masie jednej, nieraz szlachcic zagonowy jest uboższym od chłopa, bez względu jednak na to niechętnie łączą się, uważając takie małżeństwa za uwłaczające ich godności. Taka fałszywa, arystokratyczna ambicja do dziś dnia w każdym drążkowym szlachcicu, w każdym piskorku się kryje, mimo wszelkiej pozornej powłoki demokratycznej.

ównem zajęciem szlachty chodaczkowej jest rólnictwo, przyczem sobie pomagają handlem końmi lub wołami; kobiety zaś całą zimę poświęcają na przygotowanie płótna, które rzadko sprzedają, zużywając wszystko dla siebie i swoich.

Mężczyźni ubierają się w kapoty szaraczkowe, samodziałowe na dwa rzędy pod szyję i za kolana, kamiselka latem z materji w kwiaty, zimą sukienna; spodnie przy robocie w buty, od święta na buty, które są z podkówkami. Na głowie kaszkiet sukienny lub w zimie czapka lisia. Tak chodzą w święta. Przy robocie w dzień powszedni chodzą boso i tylko w bieliźnie.

Kobiety noszą ciemne perkaliki i takież fartuchy; szyję ozdabiają paciorkami i fryzkami, w uszach kolczyki, na nogach buciki. Na święto musi być parasolka i kapelusz ze wstęgami i kwiatami. Na suknię narzucają w lecie chustkę wełnianą, zaś w zimie salopę watowaną z futrzanem kołnierzem a ręce umieszczają w mufkach.

Zauważyć należy, że panny i kawalerowie pragną się stosować do mody, lecz z chwilą wejścia w związek małżeński, stosują się do ogólnie przyjętego zwyczaju.

Szlachta zaściankowa traktuje się pomiędzy sobą panami, waćpanami lub jegomościami, zaś szlachcianki, paniami, waćpaniami lub jejmościami.

Wedle naszych demokratycznych pojęć to szlachcicem jest każdy, który sobie szlachetnie postępuje. Nie zasługi przodków, lecz własne położone wobec ojczyzny i narodu, te społeczeństwo będzie umiało uszanować i bez herbu.

Dziś bowiem demokracja polska nie pisze się gołosłownie na sentencję Zygmunta Krasińskiego:

"Jeden tylko cud,

Z szlachtą polską polski lud

Tylko w naszej zmartwychstałej Polsce ma jedynie racionalną dewizę:

Jednym tylko wielkim cudem,

Szlachta polska z polskim ludem."

Szaraczek.

ZA: Forum - "http://www.wtg-gniazdo.org"

Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy
15lis/15Wył.

Krotoszyn – Orędownik – 1933 r. – Pożyczka Narodowa

Krotoszyński Orędownik Powiatowy Nr. 73 z dnia 16 września 1933 roku.

Odezwa Powiatowego Komitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej.

OBYWATELE! Dekretem z dnia 5 września 1933 r. ........................... ,

Obywatele! Nie zapominajcie o swym obowiązku wobec Państwa. Podpisujcie "POŻYCZKĘ NARODOWĄ".

Komitet wykonawczy:

Dr. Gładysz Marjan, ziemianin, Brzoza, przewodniczący,

(...)

Członkowie:

(...)

Czartoryski Olgierd. ziemianin, Baszków,

(...)

Ks. prob. Szukalski, Wielowieś.

(...)

Zmyślony Stanisław , kierownik Rolnika, Dobrzyca, Dyrektor Banku Ludowego, Borek.

ZA: Forum - "http://www.wtg-gniazdo.org"

Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy
15lis/15Wył.

Krotoszyn – Kaniew – 1933 r. – Święto Morza

Krotoszyński Orędownik Powiatowy Nr. 62 z dnia 9 sierpnia 1933 roku.

- Kaniew. Święto Morza w Kaniewie miało przebieg imponujący Wszystko co żyło brało udział . I tak wieczorem capstrzyk przy dźwiękach orkiestry, dziatwa z lampionami, młodzież na koniach, a starsi z pochodniami. Następnie puszczanie wianków uzupełniło ten pierwszy dzień święta. W drugim dniu Święta Morza nastąpiła o godz.7 rano pobudka poczem zebrało się około 30 cyklistów,40 jeźdzców, dziatwa szkolna i dziewczynki w strojach krakowskich na wozach drabiastych, a starsi na powózkach z orkiestrą na czele, którzy udali się na nabożeństwo do Wielowsi, gdzie wygłosił okolicznościowe kazanie Ks. prob. Szukalski.

Po nabożeństwie nastąpiła akademja i uchwalenie rezolucji. Po powrocie do domu i pokrzepieniu się, bawiono się ochoczo i wesoło w ogrodzie Zmyślonego Stanisława, gdzie wygłosił referat na temat morza p. Mądrecki, a p. Zmyślony na temat odwiecznego wroga naszego - Niemca. Deklamacja, śpiewy i tańce uzupelniały całość.

ZA: Forum - "http://www.wtg-gniazdo.org"

Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy
15lis/15Wył.

Kożmin Wlkp – Orędownik – 1921 r. – statystyka miejska

Orędownik Powiatu Koźmińskiego Nr. 89, sobota dnia 5-go listopada 1921 r.

Koźmin. Rezultat z spisu ludności (Nieoficjalne.)

W pow(iatowym) mieście Koźminie było ludności obecnej  4985,

zaś nie obecnej  118;

z tego ludności polskiej  4677.

Mężczyzn jest w Koźminie  2341, kobiet  2644.

Domostw mamy mniejwięcej  526.

ZA: Forum - "http://www.wtg-gniazdo.org"

Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy
15lis/15Wył.

Krotoszyn – Orędownik – 1933 r. – Emigracja polska

Krotoszyński Orędownik Powiatowy Nr. 80 z dnia 11 października 1933 roku.

- Emigracja polska w sierpniu 1933 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 1993 r. wyjechało z Polski ogółem 2.727 osób, w tem do krajów Europy 1329, pozaeuropjskich 1.408.

Najwięcej osób wyjechało do Francji 1.084 oraz Palestyny 707.

W porównaniu z lipcem ilość emigrantów zmniejszyła się o przeszło 1.000 osób.

Powrót wychodźców z Polski.

Z obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego wynika że w miesiącu sierpniu powróciło do kraju ogółem 1.468 osób.

Najwięcej powróciło Polaków z Francji 721 osób, następnie z Argentyny 242 osoby.

"Terol"

ZA: Forum - "http://www.wtg-gniazdo.org"

Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy
10lis/15Wył.

Krotoszyn – 1932 r. – Powiat Krotoszyński

Krotoszyński Orędownik Powiatowy Nr.92 z dnia 28 listopada 1932 roku.
WYBORY DO SEJMIKU POWIATOWEGO POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO.
(...)
Lista nr. 2.
1. Drozda Feliks ur. 1. 5. 1885 sekr. Z. Z. P. Krotoszyn
2. Buta Stanisław ur. 8. 10. 1898 chałupnik Dąbrowa
3. Felisiak Franciszek ur. 6.10.1870 rob. fabr. Zduny
4. Frankiewicz Józef ur. 19. 2. 1883 robot. roln. Bugaj
5. Kurasz Franciszek ur. 22. 9. 1894 rob. rolny Maciejów
6. Zmyślony Ludwik ur. 18. 8. 1901 rob. rolny Lutynia
7. Pawlaszyk Jan ur. 25. 12 1885 robotnik rolny Trzebowa
8. Pietras Marceli ur. 1. 6. 1897 robotn. rolny Dusznagórka
9. Szwarcki Franciszek ur. 27. 11. 1899 rob. rolny Konarzew
10.Wojciechowski Mikołaj ur. 4. 12. 1901 chałupn. Benice
11.Całujek Antoni ur. 6. 12. 1878 chałupnik Rozdrażew
12.Maćkowiak Franciszek ur. 23.8.1896. Psiepole
----------------
Lista Nr. 4. Obóz Narodowy.
l. Bolt Jan ur. 13. 6. 1873 ziemianin Skalów
2. Kowalczyk Józef ur. 6. 3. 1886 rolnik Trzebin
3. Wiśniewski Władysław ur. 26. 5. 1879 rolnik Lipówiec
4.Kieliba Józef ur. 2. 7. 1882 rolnik Borzęcice
5. Osuch Michał ur. 29. 9. 1875 rolnik Cegielnia
6. Misiek Tomasz ur. 3. 12. 1881 rolnik Skałów
7. Górecki Wojciech ur. 20. 4. 1885 rolnik Galew
8. Stencel Wojciech ur. 14. 4. 1882 rolnik Wałków
9. Biesiada Antoni ur. 31. 3. 1883 roln. Borzęcice
10. Faustyniak Ignacy ur. 5.7.1883 włodarz Stara Obra
11. Marszałek Jan ur. 15. 10 1898 rolnik Gałązki
12. Zmyślony Stanisław ur. 4. 11. 1894 roln. Kaniew
(...)
Głosowanie odbędzie się w niedzielę dnia 18-go grudnia 1932 r. od godziny 11-tej do 18-tej
w następujących biurach głosowań:
(...)
Okręgowa Komisja Wyborcza
ZA: http://www.wtg-gniazdo.org/forum/
Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy
10lis/15Wył.

Koźmin Wlkp – 1921 r. – Powiat Koźmiński

Orędownik Powiatu Koźmińskiego Nr 89, sobota dnia 5-go listopada 1921 r.
Wybory do Sejmiku Powiatowego Powiatu Koźmińskiego
 W Okręgu Wyborczym nr. 1 Koźmin uznaliśmy następujące listy kandydatów za ważne:
(...)
Głosowanie odbędzie się w niedzielę, dnia 27 listopada 1921 r. od godziny 9 rano do 6 po południu.
Mieszkańcy następujących miejscowości głosować będą jak następuje:
(...)
15. Staniew gmina i Staniew dwór, biuro głosowania w szkole w Staniewie, przewodniczący Ratajski II Jan,
mężowie zaufania: Zmyślony Franciszek i Osuch Franciszek z Staniewa.
(...)
Głosować wolno tylko na powyżej ogłoszone listy kandydatów. Inaczej głosy są nieważne. Na kartce napisać należy albo numer listy albo też pierwsze nazwisko z jakiej listy kandydatów albo wszystkie nazwiska jednej listy kandydatów. Uprasza się przewodniczących gmin i obszarów dworskich o oddanie wszelkich papierów tyczących głosowania stosownie do zgłoszenia w tygodniku Powiatowym nr. 80 w biurze I. Okręgu Wyborczego, w Starostwie pokój nr. 4.
Koźmin, dnia 1. listopada 1921 r.
Okręgowa Komisja Wyborcza I. Okręgu Koźmińskiego
(...)
ZA: http://www.wtg-gniazdo.org/forum/
Zakres tematyczny: Różne Brak komentarzy